Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Kontakta Abcur 

Öppettider
Kontoret är öppet 
måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00
Sommartid (1 juni-31 augusti) 08.00-16.00
Kortare öppettider dag före helgdag.
Helgdagar och klämdagar håller kontoret stängt.

Postadress:
Abcur AB
Box 1452
251 14 Helsingborg

Besöksadress:
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Telefon: 042-13 57 70
Fax: 042-13 57 71

Media / presskontakt
Tel: +44 (0)20 3727 1000
Email: concordia@fticonsulting.com

  

 
 

Allmänna frågor om läkemedel besvaras av Läkemedelsupplysningen, tel  0771-46 70 10.

Vid akuta läkemedelsärenden avseende våra produkter utanför kontorstid, hänvisar vi till Läkemedelsindustriföreningens jourtelefon hos Falck Läkarbilar på tel 040-22 35 38. Där får Du hjälp att komma i kontakt med oss.

Vill du komma i kontakt med Abcur via e-post ber vi dig använda vår mailadress info@abcur.se.

OBS! Som läkemedelsföretag får vi inte ge individuella råd gällande medicinsk behandling. Sådana frågor ska besvaras av läkare och/eller annan vårdpersonal.

Rapportera biverkningar
På bipacksedeln kan man läsa om vilka kända biverkningar ett läkemedel har - alla läkemedel har biverkningar, men man vet inte i förväg hur mycket eller lite man kommer att märka av dem. Det är därför viktigt att rapportera biverkningar efter att ett läkemedel godkänts.

Prata i första hand med din läkare om du upplever några biverkningar av din medicin, du kan också själv rapportera biverkningar via Läkemedelsverkets hemsida (klicka här för att komma dit) eller till Abcur AB viamail till info@abcur.se

Alla patientuppgifter skyddas och är anonyma.

OBSERVERA