Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Våra produkter

Abcur (Nordiska Divisionen inom Concordia International) fokuserar på utveckling, registrering och marknadsföring av specialläkemedel, såväl receptbelagda som receptfria, i Norden. Prioriterade terapiområden är bl.a. beroendevård, anestesi- och intensivvård, oftalmologi, endokrinologi samt smärtbehandling.

Vi erbjuder tre produktfamiljer: Abcur, Amdipharm och Mercury Pharma.

Våra produkter tillverkas av certifierade europeiska läkemedelstillverkare. All tillverkning sker i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och EU:s läkemedels- och miljölagstiftning.

Till vänster (och nedan) finns länkar till våra produkter, information kring receptbelagda läkemedel riktar sig endast till vårdpersonal.

ABCUR

AMDIPHARM

MERCURY PHARMA

OBSERVERA