Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Faktakällor

Läkemedelsindustriföreningen
www.lif.se

Pub med
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

FASS
www.fass.se

Läkemedelsverket
www.lv.se

Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket
www.tlv.se

World Health Organization
www.who.int

European Medicines Agency
www.emea.europa.eu

Kliniska prövningar
clinicaltrialsregister.eu

OBSERVERA