Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Abcur AB friad av NBL (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation)

NBL har nu publicerat sitt beslut angående en anmälan av Meda AB avseende Abcur ABs marknadsföring av Morfin Abcur i en annons i tidskriften Ventilen och friar Abcur AB .

”Vid en sammanfattande bedömning anser NBL att budskapet är lätt att uppfatta. Påståendet är underbyggt på ett kvalificerat sätt. Abcur ska därför frias.”

Hela yttrandet går att läsa på:

http://www.lif.se/default.aspx?id=101975&ptid=19178

OBSERVERA