Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

21 Oktober 2015 - Concordia Healthcare förvärvar AMCo

Concordia Healthcare Corp. meddelade idag att förvärvet av Amdipharm Mercury Limited (AMCo) slutförts. "Detta är ett stort steg för Concordia. Förvärvet innebär att Concordia går från att i huvudsak vara ett amerikanskt läkemedelsföretag till att bli ett ledande, internationellt läkemedelsbolag", säger Mark Thompson, Concordias grundare, ordförande och koncernchef. "Vi har nu en portfölj med över 200 etablerade produkter och en verksamhet som spänner över 100 länder. Förvärvet breddar väsentligt vår verksamhet och skapar en kraftfull global plattform för vår fortsatta organiska tillväxt. Dessutom innebär förvärvet ett starkt kassaflöde att betala av Concordias nuvarande skulder med samt återinvestera i verksamheten."

För mer information, se http://concordiarx.com/concordia-healthcare-completes-amco-acquisition/ eller kontakta:

Adam Peeler
Concordia Healthcare Corp.
+1 905-842-5150
apeeler@concordiarx.com

OBSERVERA