Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

 Nu lanseras Ketamin Abcur

Ketamin Abcur injektionsvätska, lösning 10 mg/ml och 50 mg/ml är registrerad och finns nu tillgänglig.

 

Produktinformation

OBSERVERA