Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Våra receptbelagda läkemedel

Många nödvändiga läkemedel kommer inte som godkända läkemedel, eftersom marknaden i vissa fall anses för liten för de stora läkemedelsbolagen. 

En del äldre läkemedel dras också tillbaka när marknaden blir alltför liten.

Abcur strävar efter att göra dessa nödvändiga läkemedel tillgängliga som godkända läkemedel, även om antalet patienter är få.

Läs mer genom att klicka på respektive produkt till vänster.

Flera läkemedel förväntas inom kort bli godkända  och lanseras därefter så fort det är möjligt. 

 

 
OBSERVERA