Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Våra receptfria läkemedel

Ohälsa i kortare eller längre perioder är något som drabbar oss alla. Ibland räcker det med egenvård – många tillstånd eller åkommor kan förebyggas med sunda kostvanor, tillräcklig motion och ett allmänt hälsosamt leverne. Andra tillstånd kanske du kan bota och behandla själv. 

Till vänster presenterar vi våra receptfria läkemedel, som är de produkter som lämpar sig för egenvård. De finns till försäljning på Apoteket AB.

Information om våra receptbelagda läkemedel, som kräver förskrivning av läkare, är endast avsedd från hälso- och sjukvårdspersonal.

 

 
OBSERVERA