Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Samhällsengagemang

Utöver att tillhandahålla de läkemedel som är nödvändiga för att specialistvården på bästa sätt ska kunna hjälpa sina patienter till bättre hälsa har vi även ett vidare perspektiv i vårt engagemang.

Samhälle:
Abcur bidrar genom aktivt stöd till organisationer som är engagerade i och kring missbruk och hemlöshet. Vi stödjer bl a de hemlösas hus i Helsingborg genom den ideella organisationen Frihamnen Helsingborg. Abcur stödjer även BRIS.

Miljö:
All vår tillverkning sker inom Europa. Det säkerställer att våra läkemedel tillverkas enligt högt ställda krav på miljön. Dessutom minskar det behovet av långa globala transporter.

Etik:
Abcur värnar om god affärsetik. Genom vårt medlemskap i LIF (Läkemedelsindustriföreningen) ställs krav på att vi följer det högt ställda etiska regelverk i vår dagliga verksamhet.

OBSERVERA