Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Läkemedelsutveckling

Vår målsättning är att göra nödvändiga läkemedel tillgängliga även för patienter i Sverige och Norden. Det gör vi genom ett tätt samarbete med sjukvården. Abcur strävar också efter att utveckla och förbättra redan existerande produkter samt att ta fram nya produkter.


Utvecklingen av våra produkter görs tillsammans med våra samarbetspartners. Utvecklingen av läkemedel är alltid en långsiktig process där det ställs höga krav på kvalitet och säkerhet. Innan läkemedlen får användas måste de granskas och godkännas av Läkemedelsverket.

 

Vår inriktning ligger inte inom den tidskrävande och ekonomiskt riskfyllda grundforskningen efter nya substanser utan vi fokuserar på att utveckla välkända substanser. Vår prioritering ligger på galenisk produktutveckling, utveckling i sen klinisk fas och registrering.

OBSERVERA