Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Karriär på Abcur

Abcur AB är den Nordiska divisionen inom Concordia International. En internationell läkemedelskoncern med huvudkontor i Kanada. Concordia har verksamhet i över 100 länder och omsätter ca 1 miljard USD. Abcur AB har försäljning i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island, omsätter drygt 200 miljoner SEK och har 14 anställda. Prioriterade terapiområden är bl a beroendevård, anestesi- och intensivvård samt smärtbehandling.

   
OBSERVERA