Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Ett nordiskt speciality pharma bolag

Abcur AB (Nordiska Divisionen inom Concordia International) är ett nordiskt läkemedelsföretag med fokus på utveckling, registrering och marknadsföring av läkemedel där det saknas godkända alternativ. Vår målsättning är att göra nödvändiga läkemedel tillgängliga i Norden. Prioriterade terapiområden är bl a beroende, anestesi- och intensivvård samt smärta.

Den 21:a oktober 2015 blev Abcur AB (fd AMCo Norden) en del av det kanadensiska företaget Concordia, genom deras uppköp av AMCo. Concordia är ett mångsidigt läkemedelsföretag, med fokus på välkända och välbeprövade läkemedel samt särläkemedel. Concordia är noterat på TSX och Nasdaq och har sitt huvudkontor i Oakville, Toronto, Kanada. Förvärvet innebär att Concordia, med verksamhet på flera stora marknader och med produkter i över 100 länder, blir en tongivande internationell aktör inom läkemedelsbranschen.

LÄS MER OM ABCUR

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Abcur engagerar sig, läs om våra tankar kring etik, miljö och stöd till hjälporganisationer.

LÄKEMEDELSUTVECKLING

Vårt arbete med utveckling av läkemedel baseras ofta på välkända substanser.
Läs mer om vårt utvecklingsarbete.

KARRIÄR PÅ ABCUR

Abcur är ett företag där varje medarbetare är betydelsefull. Läs mer om att arbeta på Abcur.

OBSERVERA